با گسترش سیلاب‌ در استان خوزستان و افزایش ارتفاع آب در مناطق مسکونی و کشاورزی شهر کوت سیدنعیم در نزدیکی شهر حمیدیه، مردم محلی در اقدامی داوطلبانه سیل‌بندی به طول ده کیلومتر از منطقه کوت سیدنعیم تا روستای حلاف ابوسحاب با استفاده از کیسه‌های خاک ایجاد کرده و پیشروی آب به زمین‌های زراعی دیگر و جاده را سد کردند .

لینک کوتاه خبر