78 طرح حمایت شده از محل تفاهمنامه صندوق کارآفرینی امید و وزارت ورزش و جوانان با اعتبار بالغ بر 59 میلیارد ریال و اشتغالزایی 150 جوان به صورت ویدیو کنفرانس توسط وزیر ورزش و جوانان در استان فارس افتتاح شد.