در دل سبز صحراهای خوانسار لاله‌های وحشی رام طبیعت شده‌اند و گردن فرود آوردند تا بیش از این اسارت خورشید را در زندان ابرها نبینند. چند صد کیلومتری اصفهان بعد از گذر از جاده‌های کوهستانی پر پیچ و خم فریدن‌ اینجا لاله ها واژگون هستند.

لینک کوتاه خبر