نمایشگاه گروهی عکس "سیل خوزستان"از هشت نگاه به کیوریتوری : امیر عبیداوی و عکسهای آرش خاموشی ، یلدا معیری ، امین نظری ، امیر عبیداوی ، مهدی قنواتی ، مهناز دژبان ، علی محمدی و مرتضی جابریان ، به نمایش درآمد .

لینک کوتاه خبر