نشست روسای دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی ، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سالن نور دانشگاه الزهرا برگزار شد .

لینک کوتاه خبر