نخستین نمایشگاه فرصت ساخت داخل در رونق تولید در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .

لینک کوتاه خبر