نجمه خدمتی عضو تیم ملی تیراندازی زنان ایران با حضور در خبرگزاری برنا با خبرنگاران ورزشی به گفتگو پرداخت .

لینک کوتاه خبر