خط دو قطار شهری مشهد با حضور معاون اول رییس جمهوری مورد بهره برداری قرار گرفت و فرمان آغاز عملیات اجرایی خط چهار قطار شهری مشهد نیز صادر شد.

لینک کوتاه خبر