ظهر روز دوشنبه ۲۱ مرداد در دیاچه محموعه ورزشی آزادی تهران، تست تیم ملی اسکی روی آب ایران جهت امادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور تایلند برگزار شد

لینک کوتاه خبر