جشن خانوادگی رونمایی از لگو و پیراهن جدید تراکتور با حضور گستره خانواده ها در سالن پور شریفی تبریز برگزار شد.

لینک کوتاه خبر