همزمان با هفته دولت چندین طرح های عمرانی در شهرستان تبریز مورد افتتاح قرار گرفت.

لینک کوتاه خبر