مراسم علم گردانی از رسوم قدیمی روستای مراد آباد اراک میباشد که همه سال در روز تاسوعای حسینی با حضور عاشقان امام حسین (ع)برگزار میشود مردم روستا چون علم و نخل را منتسب به حضرت ابوالفضل (ع)و امام حسین (ع)میدانند اعتقاد دارند که بدین وسیله میتوانند با باز کردن پرچم حاجات خود را طلب کنند و اگر حاجت خود را گرفتند سال آینده دو پرچم نذر میکنند.

لینک کوتاه خبر