محرم ماهی است که همه اقشار جامعه را با همه تفکرات و اختلاف سلیقه‌ها زیر پرچم حسینی دور هم جمع می‌کند محرم ماه اتحاد، وحدت، همدلی و انسجام در مقابل ظلم و ظالم است.

لینک کوتاه خبر