امروز بعد از گذشت 1400سال از آن واقعه می‌بینیم که همچنان شور و فعالیت جوانان در بزرگداشت قیام عاشورا دیده می‌شود و سوگواری امام حسین(ع) هر سال پرشورتر با خیل عظیمی از مردم با حضور جوانان برگزار می‌شود.

لینک کوتاه خبر