گل مالی یا آیین گل آیینی است که مردم لر در سوگواری های مختلف از جمله در مرگ افراد خانواده یا عزاداری های مذهبی انجام میدهند. گل مالی در زبان لری با عنوان خه ره گیری تلفظ می شود. خه ره به معنای گل است. آئین گل مالی در روز عاشورا در ماه محرم در استان های غربی ایران در منطقه زاگرس به ویژه استان های لرستان،کرمانشاه و ایلام برگزار میشود.همچنین در بخش هایی از استان های خوزستان،مرکزی و همدان نیز مراسم گل مالی در روزعاشورا دیده می شود.

لینک کوتاه خبر