مراسم بلند کردن نخل تنها در روستای هنجن بعداز ظهر انجام می شود این در حالی است که انجام این مراسم مشابه در روستاهای اطراف صبح هنگام روز عاشوراست.نخل از جایگاه همیشگی اش در مسیرهای اصلی روستا توسط اهالی به گردش در می آید و نهایتا در میدان اصلی روستا به نام سر گریه بعد از مدتی توقف و نفس تازه کردن حمل کنندگان نخل با سرعت و در سربالایی نخل را به محل استقرارش باز می گردانند و در آنجا به عزاداری اختتامیه عاشورا می پردازند ،این آیین حدودا ۴ ساعت به طول می انجامد

لینک کوتاه خبر