در صبح روز عاشورا ، سینه زنی به طور مستقل در هیات های مذهبی انجام و بعدازظهر این روز ، مراسم نخل برداری در محله گرمسیر اجرا می شود، سپس همزمان با ظهر عاشورا تعداد زیادی از عزاداران حسینی به حسینیه امام " ره " می آیند و بعد از عزاداری نماز ظهر برگزار میشود ، سپس عزاداران حسینی در زیر نخل اقدام به گرفتن جا برای برداشتن نخل می کنند و با وجودی که هنوز چند ساعت به نخل برداری مانده منتظر انجام این آیین میشوند .

لینک کوتاه خبر