هفته فیلم فنلاند با حضور سفیران کشور های مختلف در خانه هنرمندان تهران برگزار شد.

لینک کوتاه خبر