تمرین تیم ملی بسکتبال معلولین در فدراسیون معلولین و جانبازان برگزار شد .

لینک کوتاه خبر