|

مراسم رونمایی از وب سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به همراه نشست تخصصی درباره اعتبار رسانه ای در ایران ، و سخنرانی اساتید حوزه رسانه و روزنامه نگاران : دکتر محسنیان راد ، علیرضا معزی ، الیاس حضرتی ، گیتا علی آبادی ، دکتر فریبرز بیات و خدادی ، در انجمن صنفی روزنامه نگاران انجام شد .

لینک کوتاه خبر