محمدمهدی تندگویان « معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان » با الشان حسین اف « رییس بخش حوزه جوانان و سازمان های دانشجویی جمهوری آذربایجان » و گروهی از جوانان این کشور در ساختمان شماره 2 این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد .

لینک کوتاه خبر