ورزشگاه ۱۵هزار نفری ارومیه با حضور « اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری و « مسعودسلطانی فر » وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر