مراسم رونمایی از کتاب فوتبال و شطرنج عصر امروز در نشر ثالث برگزار شد .

لینک کوتاه خبر