نشست خبری « همایش ملی زن و ورزش » با حضور فرهادی زاد « رئیس کمیسیون و رئیس همایش » عرب عامری « دبیر علمی همایش » و حسین اکبری « دبیر کل همایش » در کمیته ملی المپیک برگزار شد .

لینک کوتاه خبر