همایش ملی زن و ورزش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد .

لینک کوتاه خبر