سلسله نشست های جامعه شناسی در حوزه توسعه اجتماعی جوانان با حضور « صالحی امیری » رئیس کمیته ملی المپیک و متخصص برنامه ریزى و مدیریت فرهنگى و عضو هیئت علمى دانشگاه در ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر