پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد .

لینک کوتاه خبر