نخستین روز یازدهمین دوره رقابتهای چوگان جام فجر (قهرمانی استان تهران) گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مانژ چوگان باشگاه شهداء برگزار شد و در پایان تیمهای نوروزآباد و قصرفیروزه از گروه ᗩ وتیمهای نزاجا (ب) و شهداء از گروه ᗷ راهی دیدار نیمه نهایی شدند .

لینک کوتاه خبر