همزمان با آغاز هفته سلامت و در اولین روز از این مناسبت که به نام"بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا" نامگذاری شده است، آزمایشگاه هورمون شناسی مرکز بهداشت شهرستان آبادان در مرکز خدمات جامع سلامت الغدیر به بهره برداری رسید. به این ترتیب از این پس شهروندان منطقه آزاد اروند می توانند با تعرفه دولتی از خدمات هورمون شناسی این آزمایشگاه در کنار دیگر خدمات متمرکز بهر مند شود. در این آزمایشگاهی خدمات تشخیص سلامت اصناف، سل، وبا و مالاریا نیز انجام می شود.

لینک کوتاه خبر