به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، مهندس کوروش قربانی گفت: یکی از اولویتهای مهم و استراتژیک شرکتهای توزیع نیروی برق، تامین و ارتقاء پایداری و قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و ضعیف است.
او با بیان اینکه قابلیت اطمینان و پایداری شبکه توزیع برق در شیراز، از رتبه مناسبی برخوردار است، گفت: برای افزایش سطح پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، در محدوده امور ۶ توزیع برق شیراز، اقدامات سخت و نرم افزاری متعددی برنامه ریزی و اجرا شده است.
قربانی گفت: تعویض کابلهای فرسوده روغنی ۱۱ کیلوولت و جایگزینی کابلهای ریکم ۲۰ کیلوولت، به طول ۷۰۰ متر، با هزینه ای بالغ بر۲۱ میلیارد ریال، بخشی از این اقدامات بوده است.
او ادامه داد: این اقدام مربوط به ۳ فیدر ۴۰۳ و ۴۰۶ و ۴۰۷ از ایستگاه برق معالی آباد بوده که ظرف مدت شش ماه اجرایی شده است.
قربانی از احداث ۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نیز خبر داد و گفت: این اقدام با تخصیص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات توسعه فیدر اجرایی شده است.
مدیر امور توزیع برق منطقه ۶ شیراز همچنین گفت: نصب ۶ دستگاه سکسیونر هوایی و ۱۲ دست فیوز کات اوت تیغه ای برای افزایش قدرت مانور در بازیابی شبکه در زمان بروز حادثه نیز از دیگر اقدامات اجرا شده بوده است.
قربانی هزینه تهیه و نصب کلید سکسیونرها و فیوزهای کات اوت را ۲.۴ملیارد ریال اعلام و اضافه کرد: برای تسهیل دستیابی به هدف ارتقاء پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع تعداد ۱۲۰ مقره سوزنی و انتهایی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیون ریال نیز تعویض شده است.
مدیر امور توزیع برق منطقه ۶ شیراز تعداد مشترکان تحت پوشش این منطقه را ۸۹۵۹۹ اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۷۴۶۶۲ مشترک خانگی، ۹۲۶۰ مشترک تجاری، ۱۰۶ مشترک صنعتی و ۵۶ مشترک کشاورزی و ۵۵۱۵ مشترک عمومی هستند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: