به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، علی مبشری اظهارداشت : با توجه به اینکه فرد بازداشت شده هیچگونه مدارک مثبته گمرکی به همراه نداشت ، ماینرهای مکشوفه توقیف و پرونده ای جهت پیگیری موضوع در شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان لار تشکیل شد.
مبشری با بیان اینکه طی تحقیقات انجام شده در شعبه و استعلام از گمرک ، تخلف متهم محرز شد افزود : نهایتا با تکمیل تحقیقات شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط ماینرهای مکشوفه و جریمه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی متهم صادر کرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: