به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سرهنگ "کاووس محمدی" در تشریح این خبر گفت: هفته گذشته در پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی110جهرم، خبر فقدانی پسر جوانی به ماموران گزارش شد.
وی ادامه داد، ماموران بلافاصله موضوع پیدایش فرد را دردستور کارقرارداده و با اقدامات فنی و تخصصی توانستند دختر20 ساله ای که اهل یکی از روستاهای شهرستان "جهرم" بود و در آخرین لحظات با فرد مورد نظر در ارتباط تلفنی بوده است را شناسایی و تحت نظر قرار دهند.
معاون اجتماعی پلیس فارس گفت: فرد دستگیرشده  در مواجه با اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و گفت مدتی قبل با پسری جوان آشنا شدم. و برای صحبت بر سرموضوعی با هم به اطراف شهرستان "لارستان" سفر کردیم .
وی افزود: دختر جوان در تحقیقات فنی اقرار کرد بر اثر شدت اختلافات با یکدیگر درگیر شدیم و ناگهان به علت عدم کنترل خشم اورا به درون چاهی  که در کنارمان بود، انداختم.
سرهنگ"محمدی" اظهار داشت : با توجه به اینکه محل وقوع جرم در منطقه"جویم" از توابع شهرستان"لارستان" بود بلافاصله ماموران به همراه سایر عوامل امدادی به  محل مورد نظر اعزام شدند و موفق به بیرون آوردن جسد پسر جوان از چاه شدند.
این مقام انتظامی گفت: جسد متوفی به پزشکی قانونی انتقال و پرونده به همراه متهمه تحویل مراجع قضایی گردید.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: