به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، علی مبشری اظهارداشت  : فندک های مکشوفه به ظن قاچاق توقیف و پرونده ای جهت بررسی موضوع در شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان لار تشکیل شد.
مبشری با اشاره  به بازجویی از راننده پژو و مشخص شدن ابعاد موضوع افزود : طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که فندک ها قاچاق بوده و به مقصد شیراز حمل می شده که توسط مامورین کشف و ضبط شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس اضافه کرد : نهایتا با تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف ، شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط محموله قاچاق مکشوفه و جریمه 850 میلیون ریالی راننده پژو صادر کرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: