آیین استانی زنگ بازگشایی مدارس استان فارس با حضور استاندار و مسئولین استانی در دبیرستان آل محمد(ص) شیراز برگزار شد.

لینک کوتاه خبر