به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،حاجی زاده اظهارداشت: تمام تلاش ما در اداره کل ورزش وجوانان استان بر این است که تمامی مزایده ها ومناقصه ها از طریق اجرای فرایند قانونی و شفاف سازی صورت پذیرد.
وی در همین ارتباط اظهار داشت: برای اولین بار مزایده اماکن ورزشی از طریق سامانه ستاد برگزار شد . این رویکرد در جهت ایجاد رقابت سالم و اجرای صحیح قانون وعدالت محوری ضروری است و با تقویت نظارت مستقیم بر نحوه انجام مزایده و مناقصه در این اداره کل تلاش می کنیم تا این مهم به خوبی انجام و رضایت شهروندان ومتقاضیان محقق شود.
عباس حاجی زاده با اعلام این خبر افزود: در پی درج آگهی مزایده تعداد ۱۰۰ مکان ورزشی موضوع ماده ۵ جلسه بازگشایی اسناد مزایده متقاضیان اماکن موصوف شنبه ویکشنبه 5و6 مهرماه 1399 در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون مزایده و همچنین اعضای کمیته استانی ماده ۵ قانون موصوف برگزار شد مدارک متقاضیان ۵۹ مکان ورزشی در حضور تعدادی از متقاضیان شرکت کننده آن اماکن بررسی گردید و در نهایت برندگان مزایده اماکن مشخص شد همچنین به دلیل ناقص بودن مدارک فنی و شخصیت تعدادی از متقاضیان امکان ورزشی تایید پاکت ((ب)) آنها وجود نداشت که در نتیجه فرم پیشنهاد قیمت آن افراد باز نشد و در نهایت 21 مکان فاقد برنده مزایده بوده که آگهی مزایده این اماکن مجدداً به زودی منتشر خواهد شد.
مدیرکل عنوان کرد: متقاضیان شرکت در مزایده و مناقصه می توانند با مراجعه به واحد قراردادهای و دبیرخانه کمیته استانی ماده 5 قانون الحاق(2) واقع در اداره کل ،سایت اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و روزنامه های کثیرالانتشار از کم وکیف و زمان انجام آن مطلع شوند .
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: