به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، محمود رضایی  اعتبارات تملک دارایی های سال ۹۸ را حدود ۷۶۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : این اعتبار در قالب اسناد خزانه به استان فارس تخصیص پیدا کرده است که خوشبختانه نزدیک به صد در صد این اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی استان جذب شده است . 
وی تصریح کرد : از مجموع اعتبار جذب شده اسناد خزانه در استان فارس   ۷۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار مربوط به۸۲ دستگاه های اجرائی، دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و علمی و نیز ۱۰۵ شهرداری 
بوده است .
معاون عمرانی استانداری فارس همچنین خاطر نشان کرد :  از اعتبار ۷۶۶۰ میلیارد ریالی عمرانی فارس، ۷۲۳۵ میلیاردریال مربوط به دستگاه‌های اجرایی و ۴۲۴ میلیارد ریال مربوط به شهرداری ها بوده است . به گفته وی  نرخ جذب اعتبارات در این حوزه  در دستگاههای اجرایی۹۸  درصد و در شهرداری ها ۹۴ درصد بوده است.
رضایی اعلام کرد :  این اعتبارات مربوط به دستگاه ها، نهادها و شهرداری هایی بود که دارای تخصیص اسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۸ بودند.
 وی اظهار کرد : استان فارس جزو ۵ استان برتر کشور در جذب اعتبارات اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۸ بوده است .
معاون عمرانی  استانداری فارس البته در خصوص  اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ای فارس در سال ۹۹  نیز توضیح داد و گفت : این اعتبارات برای سال جاری، رقمی  معادل  ۱۳هزار و ۶۸۰ میلیاردریال است که با توجه به ابلاغ تخصیص به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری های دارای اعتبار برای جذب اسناد خزانه، انتظار می رود این دستگاه‌ها و نهادها به تدریج برای جذب اعتبارات اقدام کرده و از هر گونه اهمال کاری و فرصت سوزی در این پرهیز کنند
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: