به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در پی آتش سوزی کارگاه فرآوری ضایعات پلاستیکی و اعلام شهروندان ، ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز، ساعت 12:34 دقیقه امروز به سرعت، نیروهای عملیات ایستگاه های 6، 3 و 18 را به همراه تانکر های آب رسان و خودروهای تنفسی به محل حادثه در خیابان نواب صفوی اعزام کرد.
محمد هادی قانع رییس سازمان آتش نشانی شیراز درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: با توجه به اینکه محل حادثه در مجاورت منازل مسکونی قرار داشت تیم عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک کارگاه به وسعت هزار متر مربع بود که به علت نامعلوم کاملا طعمه آتش شده و در حال سرایت به ساختمان های همجوار خود بودند.
مهندس قانع ادامه داد: در هنگام رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه، محیط کاملاً شعله ور بود و شعله های آتش و دود از فاصله دور دیده می شد و با بررسی های اولیه معلوم شد، این کارگاه محل تولید و نگهداری انواع ضایعات پلاستیکی است.
رییس سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: شعله های آتش به حدی بود که در حال سرایت به منازل مسکونی مجاور آن نیز بود.
وی تصریح کرد: با توجه به قابل اشتعال بودن مواد داخل کارگاه، آتش نشانان به سرعت عملیات خود را با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده و چندین رشته لوله آبدهی از چند نقطه آغاز کردند و همزمان با خاموش کردن شعله ها، اولویت عملیات را عدم سرایت و گسترش آتش سوزی به منازل مسکونی همجوار قرار دادند.
قانع عنوان کرد: آتش نشانان با تلاش بی وقفه خود موفق شدند در یک عملیات نفسگیر، آتش سوزی را مهار و از گسترش آتش و سرایت آن به اطراف جلوگیری نمایند.
وی افزود: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک کارگران شاغل در کارگاه و شهروندان آسیبی وارد نشد ودر این عملیات، آتش نشانان پس از لکه گیری و اطمینان از خاموش شدن کامل آتش سوزی به ماموریت خود پایان دادند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: