به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، بر اساس بررسی های اولیه گلوله به چانه وی اصابت کرده و در حال حاضر علت دقیق آن در دست بررسی است. 
اما دو احتمال مطرح شده احتمال اول این است که گلوله شلیک شده در زمان تنظیم و یا چک کردن اسلحه توسط شخص محیط بان مرحوم و به دلیل بی احتیاطی از اسلحه خارج شده است و احتمال دیگر نیز خودکشی وی می باشد .
 تا زمان اعلام نتیجه قطعی از سوی کارشناسان قضایی نمی توان اعلام نظر کرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: