به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،عباس حاجی زاده اظهارداشت: به موجب ماده ۵ لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان کشور و در همین راستا شورای عالی ورزش و تربیت بدنی استان جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.
دبیر شورای عالی ورزش استان افزود:اتخاذ سیاست‌های اجرایی توسعه تربیت بدنی و ورزش استان،بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت راهبردی،اجرایی و نظارتی حوزه تربیت بدنی و ورزش متناسب با سند آمایش سرزمین،تقسیم و تسهیل کار استانی، هماهنگ سازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش استان ، نظارت بر حسن اجرای آن و رفع چالش ها و موانع توسعه ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی از اهداف شورای عالی ورزش استان می باشد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس افزود: دستور کار جلسه در روز سه شنبه 15 مهرماه ارائه گزارش وبرنامه ریزی انجام شده مسابقات بین المللی ، اقدامات ورزش همگانی در مقابله با کرونا ، توسعه ورزش همگانی جهت جلوگیری از کم تحرکی ونحوه کمک به ورزش قهرمانی وحرفه ای عنوان کرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: