اولین نمایشگاه تخصصی تهدیدها و دستاوردهای مقابله با ویروس کرونا در شیراز افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر