به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سردار "رھام بخش حبیبی"  ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول و ھفته ناجا، بیان کرد: ھفته ناجا در سال جاری به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا در جامعه با رعایت کامل پروتکل ھای بھداشتی و استفاده از از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ھای دیداری و شنیداری برگزار خواھد شد.

وی ادامه داد: امسال، به دلیل تقارن این روز با ایام اربعین حسینی و دیگر مناسبت ھای مذھبی و پایان ماه صفر، مراسم ھفته ناجا از 27 مھر ماه آغاز و تا 2 آبان ماه برگزار خواھد شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: در برنامه ھای ھفته ناجا اجرای برنامه ھای مطلوب و کیفی، نمایش اقتدار نیروی انتظامی، جلب اعتماد و مشارکت مردم در تامین نظم، امنیت و سلامت، تجلیل و تقدیر از تلاش ھای کارکنان و خانواده محترم آنان و استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی، جرائد و اصحاب رسانه مد نظر قرار دارد.

سردار حبیبی به شعار ھفته ناجا در سال جاری با مضمون " با ھم برای امنیت و سلامت" اشاره کرد و گفت: کارکنان انتظامی امنیت و سلامتی خود را فدای امنیت و آرامش مردم می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پلیس ھمواره پاسخگوی مردم است و سعی می کند با بکارگیری امکانات و استفاده از ظرفیت ھای موجود امنیت و مھمتر از آن احساس امنیت را برای مردم به  در جامعه ارمغان آورد

فرمانده انتظامی استان فارس با تأکید بر اینکه در بسیاری از مسائل و ناھنجاری ھای اجتماعی باید سھم ھر سازمان و ارگان مشخص شود، افزود: ھمه نھادھا و دستگاه ھای متولی باید به وظیفه خود عمل کنند تا شاھد کاھش ناھنجاری ھای اجتماعی در جامعه باشیم.

سردار حبیبی تأکید کرد: مردم نیز باید ھشدارھای پیشگیرانه پلیس در مسائل مختلف و به ویژه حوزه فضای مجازی را جدی بگیرند تا طعمه کلاھبرداران و سودجویان قرار نگیرند.

وی امنیت مردم را خط قرمز نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: برخورد پلیس فارس با جرائم و به ویژه جرائم خشن به صورت ویژه در دستور کار این فرماندھی قرار دارد و بامتخلفان و کسانی که قصد بر ھم زدن آرامش و امنیت جامعه را داشته باشند، به شدت برخورد خواھد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: