به گزارش خبرگزاری برنا از فارس عنایت آله رحیمی در جلسه دیدار با  ترکی معاون   توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهر سازی با اشاره به وسعت استان فارس و تعدد شهرستان ها در آن اظهار داشت : تامین نیروی انسانی مورد نیاز در ادارات راه و شهر سازی در شهرستان های جدید التاسیس در اولویت باشد.
وی با تاکید بر لزوم تامین مالی فعالیت های اجرایی در این بخش گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید در بخش عمرانی کشور خدمات موثری انجام داده است.
گفتنی است این جلسه با بررسی مباحث حوزه راه وشهرسازی استان پایان یافت.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: