دادستان مرکز فارس به همراه جمعی از مسئولین به منظور بررسی مشکلات و ظرفیت های بافت تاریخی شیراز از این بافت بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر