به گزارش خبرگزاری برنا از فارس, ذبیح اله سلمانی گفت: امروزه اقتصاد دانش‌بنیان شاهراه اصلی برای نیل به توسعه اقتصادی تلقی می شود.این در حالی است که مسیر اصلی این شاهراه ، توسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری و ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان است.
او افزود: باتوجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه آن به اقتصاد دانش بنیان و نقش آن در رشد و توسعه پایدار و اهمیت آن در وضعیت کنونی کشور، ستاد مردمی انتخاباتی تشکل های دانش بنیان آیت الله رئیسی تشکیل گردید تا ضمن بیان تجربیات گذشته ایشان در اهمیت دادن به مجموعه های دانش بنیان کشور ، با ایجاد بستری مناسب  جهت هماهنگی تشکل های دانش بنیان به منظور انتقال تجربیات و دغدغه های ارزشمند صاحبان اندیشه ، بتوان به سمت توسعه اقتصاد دانش بنیان حرکت نمود.
سلمانی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تشکیل این ستاد و حمایت مجموعه های مختلف دانش بنیان کشور از آیت‌الله رئیسی، گامی موثر در جهت اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و متعاقب آن رشد اقتصادی و توان تولید وثروت آفرینی و کاهش فقر برداشته شود.
 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: