به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، دکتر اسکندر رحیمی  مولفه کتاب  رویکردنوین در تغذیه ورزشی گفت: مبنای نگارش این کتاب بر پایه تغذیه درست در ورزشکاران است و سعی شده تا با زبانی ساده  و در عین حال علمی نکات کلیدی در تغذیه برای ورزشکاران ارائه شود تا همه اقشار جامعه در تمام سطوح بتوانند از این کتاب بهره مند شوند.
مسئول کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی فارس با اشاره  به اینکه تغذیه عاملی مهم در پیشرفت ورزشکاران می باشد بیان کرد ورزشکاران باید در کنار تمرینات خود برنامه غذایی منظم و درستی داشته باشند چرا که این دو عامل مکمل هم می باشندونقش اساسی در پیروزی و موفقیت ورزشکاران دارند.
انتهای پیام

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: