به گزارش خبرنگار برنا از فارس، گشایش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه های علمیه استان فارس براساس فرمایش های رهبرمعظم انقلاب مبنی بر تخصصی شدن رشته های علمی و کاربردی در حوزه های علمیه صورت گرفته است.

 یکی از دستاوردهای این رشته مهم این است که نیاز مبرم قوه قضاییه به قضات عادل و متعهد ومتخصص تامین می شود.

این مکان تحت اشراف آیت الله سید علی اصغر دستغیب است.