به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمد علی افشانی، در آیین بزرگداشت حافظ در شیراز اظهار داشت: شعر حافظ به راستی آینه ی تمام نمای فرهنگ ایران است،چراکه ایرانیان در آینه شعر او سجایای خوبی ها،بدی ها و زیبایی را می بینند.

افشانی ادامه داد: شعر حافظ روح معتدل ایرانی، دوستی،مهر و مروت را تشویق می کند و نافع ریا و زهد دروغین است.

استاندار فارس حافظ  را انسانی راستین و مظهر روح اعتدال و روح ایرانی و ارائه دهنده شادی، محبت و مهر به ملت ایران دانست و افزود:شعرحافظ آیینه تمام نمای فرهنگ ایران زمین است و اندیشه حافظ آمیزه ای از آموزه های قرآن، مبانی عرفان و فرهنگ انسانی می باشد.

افشانی اضافه کرد:  تمام کسانی که در دل و جان خویش سودای عشق دارند، حافظ را به خوبی می شناسند، شاعر بلند آوازه ای که مرز شرق و غرب را در نوردیدو در شیراز منزل گزید.

وی  تاکید کرد: حافظ شاعر بی همتایی است که جایگاهش قله رفیع اندیشه است و عظمتش چنان گسترده گردیده که بسیاری بر آنند تا معانی، بیان و کمال او را دریابند.

افشانی اضافه کرد: بسیاری از بزرگان ادب در جهان با اشعار حافظ انس یافته اند و او را ستایش کرده اند و به همین دلیل حافظ شاعر همه اعصار، زمان ها و مکان ها شده و شاید دلیل اصلی ماندگاری حافظ در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما، هنری است که او در بیان این فرهنگ به کار بسته است.

وی خاطرنشان کرد: به جرات می توان گفت که تا امروز هیچ شاعری به اندازه حافظ در اعماق ذهن مردم ایران نفوذ نکرده، از عرفای مجذوب جلوه الهی، تا شاعران خوش ذوق و مردم عادی، هر کدام در شعر حافظ سخن خویش را یافته اند و در حقیقت می توان حافظ را شاعر همه قشرها و قرن ها دانست.

استاندار فارس در ادامه از پیوند ناگسستنی حافظ با قرآن یاد کرد و ابراز داشت: حافظ همه داشته خود را از این کتاب آسمانی می داند و در اشعارش علاوه بر وزن معنوی، وجه اجتماعی نیز نمود دارد.

افشانی عنوان کرد : امروز حافظ به شاعر ملی ایرانیان بدل شده چرا که ایرانیان در شعر او فرهنگ و تاریخ این سرزمین و مجموعه ای از رویدادهایی تلخ و شیرینی را که با آن مانوس و آشنا هستند می بینند.