به گزارش حبرنگار برنا  ازفارس ،بهمن نامور مطلق  در آیین بزرگداشت حافظ در شیراز اظهار داشت :حافظ در اشعار و افکار شاعران ایرانی و جهانی بینامتنی و بیش متنی است به نحوی که شاعران پس از وی را پسامد او می نامند که قدرت او را نداشتند.

وی تاکید کرد:  فهرست پسامدان فرهنگی حافظ بسیار طولانی و به درازای تاریخ  است به گونه ای که   غزل سرایان ایرانی  و محققان تطبیقی یا فرزانگان از شعر او بهره ها بردند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  سپس بیان کرد: دیدگاه "گوته" در کشورهای آلمانی زبان، "پوشکین" در کشورهای روس زبان تکثیر  شده از حافظ است  اما به واقع حافظ بیش از این ها در جهان متکثر است.

نامور مطلق  تصریح کرد: مظامینی که از انسانیت و معنویت به ویژه از قرآن در اشعار حافظ برآمده برپایه مفاهیم قرآنی است زیرا او کوشیده در تاریک ترین و سردترین دوران نور قرآن رابر این دوره  بیفکند.

وی جهان  را نیازمند حافظ و میراث تمدنی ایرانیان دانست و خاطر نشان کرد: امروز بیش از همه نیازمند شور عرفانی حافظ هستیم،  همانطور که به اندیشه سعدی نیازمندیم.

معاون  صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص  طرح گسترش مجموعه حافظیه  ، گفت: به زودی بزرگترین موزه کشور در کنار آرامگاه خواجه شیراز به بهره برداری می رسد  به گونه ای که  فاز اول این طرح  آن سال آینده افتتاح می شود.