به گزارش خبرنگاربرنا ازفارس،، سردار "احمدعلی گودرزی" با اعلام این خبر گفت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر، ماموران انتظامی شهرستان "کوار" استان فارس با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، مطلع شدند افرادی به نام های "س – الف" و "م الف" درمنزل خود واقع در یکی از روستاهای شهرستان "کوار" مبادرت به نگهداری و خرید وفروش موادمخدرمی کنند.

وی ادامه داد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت و در بازرسی از منزل این دوقاچاقچی، مقدار 238 کیلوگرم تریاک که داخل انبارعلوفه زیرکیسه های غلات "جو"جاسازی شده بود و مقدار۲۰کیلوگرم تریاک نیز داخل یک دستگاه خودرو "پژوپارس" که درحیاط منزل پارک بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: در عملیات دیگری ماموران انتظامی شهرستان "داراب" پس از اطلاع از ورود یک محموله موادمخدر به آن شهرستان، در مسیر تردد قاچاقچیان مستقر واقدام به ایست و بازرسی از خودرو های عبوری کردند.

سردار "گودرزی" گفت: هنگام کنترل خودروها ماموران به یک دستگاه خودرو "پراید" مشکوک، آن را متوقف و در بازرسی از خودرو مقدار 28 کیلو و 500 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند.