هادی پژوهش در نشست هماهنگی نمایشگاه بزرگ کتاب فارس اظهار داشت:اراده استان در برپایی نمایشگاه کتاب  جدی است و هریک از دستگاه ها و بخش های دولت در فارس موظف به همکاری در این رویداد بزرگ فرهنگی استان هستند.

وی تاکید کرد:  نمایشگاه کتاب فارس یک واقعه، حادثه و پدیده بزرگ فرهنگی است و در طول سال هر اتفاق دیگری که بیفتد آن فعالیت محدودیت های خود را داراست، اما نمایشگاه کتاب همه را در بر می گیرد و عالی و دانی، جاهل و عالم و همه را شامل می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس افزود : با وجود جلسات مکرر و برنامه های پر مشغله در مجموعه استانداری، نشست های فرهنگی چون نمایشگاه کتاب، باعث خوشحالی بسیار می شود.

پژوهش  ضمن اشاره به دیدگاه های دبیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه کتاب با بزرگ شمردن برپایی نمایشگاه کتاب، ادامه داد: اگر بتوانیم فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در این کشور تقویت کنیم دلخوری های کنونی را نخواهیم داشت.

وی درخصوص تامین هزینه های بن خرید کتاب قول مساعد داد و ایده برپایی روز فرهنگ شهرستانها در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب فارس را ستود و پیشنهاد کرد برای پرمایه بودن این برنامه باید مدیران ارشادشهرستان ها و فرمانداران برای پرهیز از کارهای تکراری توجیه شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس  اضافه کرد:از آنجاکه امکان حضور ٢٩ شهرستان فارس در این برنامه نیست، بهتر است شهرستانهای بزرگ در قالب این برنامه قرار گیرند و به صورت منطقه ای برگزار شود.

پژوهش حق فارس را کسب سالانه مقام نخست در میان نمایشگاه های استانی سراسر کشور عنوان کرد و ابرازداشت : نام فارس با تاریخ و فرهنگ همگون و عجین است، لذا برای اینکه بتوان از جایگاه آن دفاع شود باید کار کنیم تا به آنچه در خور و شأن این استان به ویژه در حوزه فرهنگی است، دست یافت.